เกี่ยวกับเรา

      ธุรกิจของเราเกิดมาจากการที่เรามีสินค้าเกษตรของตัวเองอยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงสามารถคัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสินค้าเกษตร ทำให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจากเดิม อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือชุมชน ช่วยเหลือชาวบ้านและเกษตรกรให้มีรายได้จากการทำเกษตรตามฤดูกาล หลังจากหมดฤดูการเก็บเกี่ยว เกษตรกรและชาวบ้านก็ยังมีงานทำ มีรายได้ ไม่ต้องออกไปทำงานไกลจากบ้าน หรือชุมชนที่อยู่ พนักงานในโรงงานส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกร และชาวบ้านในชุมชน มีทั้งวัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุที่ยังสามารถทำงานได้ ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่ได้อยากไปทำงานแข่งกับผู้คนมากมายในเมืองใหญ่ๆ
       สินค้าอาหาร ผลไม้แปรรูปของเรา ทั้ง ผลไม้อบแห้ง ผลไม้ฟรีซดรายอบกรอบ ผลไม้แช่แข็ง และผลไม้สด ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจและคำนึงถึงสภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆ โรงงานมาเป็นอันดับแรก ตลอดจนห่วงใยความปลอดภัยของผู้บริโภคมาก่อนเป็นอันดับแรก       ดังนั้นผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าอาหารของเรา ได้คุณค่าทางโภชนาการ และคงความเป็นธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สะอาด ถูกหลักอนามัย และบริโภคได้อย่างปลอดภัย 100%


www.phootawan.com  © 2018 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×