สินค้าของเรา


 ผลไม้อบแห้ง

ตราภูตะวัน 

เรื่องราวผลไม้อบแห้ง ตราภูตะวัน
ผลไม้อบแห้ง ด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ผลไม้อบแห้ง ตราภูตะวัน เราคัดสรรวัตถุดิบด้วยความพิถีพิถัน นำมาผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย สะอาด และปลอดภัย เพื่อให้ได้ผลไม้อบแห้ง คุณภาพดี สีสันสวยงาม คงไว้ซึ่งรสชาติเดิมของผลไม้แต่ละชนิดไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

 ผลไม้ฟรีซดรายอบกรอบ

ตรา เอ็มที 
เรื่องราวผลไม้อบกรอบ ตราเอ็มที

ผลไม้อบกรอบ ตราเอ็มที เราคัดสรรวัตถุดิบด้วยความพิถีพิถัน นำมาผ่านกระบวนการถนอมอาหาร ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สะอาด และปลอดภัย เพื่อให้ได้ผลไม้อบกรอบ คุณภาพดี สีสันสวยงาม ซึ่งสามารถรักษาคุณค่าทางโภชนาการอาหารได้อย่างครบถ้วน คงไว้ซึ่งรสชาติเดิมของผลไม้แต่ละชนิดไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสามารถเก็บรักษาได้นาน โดยปราศจากสารกันบูด สะดวกในการพกพา และง่ายต่อการรับประทาน   

 
 ผัก & ผลไม้ทอดในสูญญากาศอบกรอบ

ตรา เอ็มที
ผักและผลไม้ทอดในสูญญากาศ คือ การทอดผักหรือผลไม้ให้สุกโดยใช้น้ำมัน แต่จะทอดในสภาวะที่มีก๊าซออกซิเจนเหลืออยู่น้อยมาก ระหว่างการทอดอาหาร จะได้รับความร้อนโดยมีน้ำมันเป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อน ทำให้ความชื้นของอาหารลดลง แห้ง แล กรอบ ผักและผลไม้ที่ทอดในสูญญากาศจะมีน้ำมันเหลืออยู่น้อยมากกว่าการทอดแบบปกติ (ไม่เกิน 5%) และยังคงสามารถรักษาสี และคุณค่าทางโภชนาการได้มากกว่าการทอดแบบปกติ ผลไม้แช่แข็ง

ตรา ภูตะวัน 

- ทุเรียนแช่แข็ง

- มะม่วงแช่แข็ง ผลไม้สด

ตรา ภูตะวัน

- ทุเรียนสด
www.phootawan.com  © 2018 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×